Barnehage

Det er 2 barnehager i Namsskogan kommune. Barnehagene er lokalisert på Brekkvasselv og Namsskogan. 

Betalingssatser - Barnehage

  • Vi følger til enhver tid betalingssatser som er satt av stortinget i statsbudsjettet.
  • Makssatsen for helplass er fra 1. januar 3.000 kr/mnd
  • I tillegg er det kr 310,- i kostpenger pr. mnd. Prisen for kjøp av ekstradager er kr 250 pr. dag.
  • Det gis søskenmoderasjon på 30% og 50% for henholdsvis barn nr. 2 og 3.
    Fra 1. august 2023 er det gratis barnehageplass for barn nr. 3