Si din mening / Klage

Namsskogan kommune ønsker å framstå som en servicekommune!

Vi har som mål å:    

  • sette innbyggernes behov i sentrum.
  • møte innbyggerne med åpenhet, respekt og god informasjon
  • ha god service og faglig dyktighet som vårt varemerke

Vi ønsker tilbakemelding på vår service og eventuelle forslag til forbedringer.

Klikk her for å komme til en ferdigadressert e-post til kommunen
Merk: Vanlig e-post er ingen sikker måte for forsendelse av sensitive opplysninger eller informasjon av privat karakter

Ønsker du å klage på noe?
Namsskogan kommune ønsker at du som innbygger og bruker av kommunale tjenester skal være fornøyd, men det kan dukke opp situasjoner der du ønsker å 
klage. Vi ønsker å være behjelpelige på dette området også, så kontakt oss gjerne.

På denne siden finner du kontaktinformasjon, forskjellige skjema og veiledninger som viser deg hvordan du kan klage på kommunale tjenester og enkeltvedtak. Du finner også lenker til andre klageinstanser. Tilbakemeldinger på kommunale tjenester ekspederes via Namsskogans sentrale postmottak som vil registrere og journalføre tilbakemeldingen før videre behandling mot det aktuelle tjenesteområdet.

Formidle din klage her:
Telefon : 74 33 32 00
Epost: postmottak@namsskogan.kommune.no
Postadresse: Namsskogan kommune, R.C.Hansens vei 2, 7890 Namsskogan

Her finner man diverse lenker til veiledninger og klageskjema:


Klagerett på kommunale enkeltvedtak

Forvaltningsloven (lovdata.no)
Forvaltningslovens kapittel VI : Om klage og omgjøring (lovdata.no)
Forbrukerrådets klageveileder (forbrukerrådet.no)
Klage til Sivilombudsmannen (sivilombudsmannen.no)