Postliste og møtekalender

Fra 1. juni 2021 gikk vi over til ny løsning for postliste og møtekalender.  Det betyr at du kan søke i to forskjellige løsninger for å finne den informasjonen du er ute etter. Vi skiller mellom saker før 1. juni 2021 og saker fra og med 1. juni 2021:

 

POSTLISTER

Postlister (offentlig journal) gir en oversikt over inngående og utgående korrespondanse for kommunen. Her kan du få informasjon om egne saker til behandling og andre offentlige saker.

Saker innen utmark og landbruk behandles av Øvre Namdal Landbruk og Utmark (ØNLU), og korrespondansen deres legges ut på Lierne kommunes postliste.

Søk i postlister og møter fra og med 1. juni 2021 

MØTEKALENDER
 

Søk i møtekalender fra og med 1. juni 2021

 

Innsyn i post fra tiden før 1. juni 2021

Send forespørsel til postmottak@namsskogan.kommune.no

Innsynsrett etter offentleglova
Leter du etter et offentlig dokument eller en postjournal?
Namsskogan kommune legger ut både journal og dokumenter på postlisten. Du kan søke innsyn i saker som er unntatt offentlighet. Postlisten viser post som registreres i sak- og arkivsystemet til kommunen. Vi har andre fagsystemer som ikke er lagt ut på internett da de har klientbaserte journaler som er unntatt offentlighet. dette gjelder fagsystemene for PPT, barnevern, helse- og omsorg og NAV.

Postlista og møtekalenderen er ikke en del av kommunens egen nettside. Av den grunn kan man ikke søke etter post via søkefunksjonen på nettsiden. 

Spørsmål om postlistene kan rettes serviceavdelingen via tlf. 74 33 32 00 eller via e-post: postmottak@namsskogan.kommune.no 

Artikkelliste