Postlister

Postliste og møtekalender

Fra 1. juni 2021 gikk vi over til ny løsning for postliste og møtekalender.  Det betyr at du kan søke i to forskjellige løsninger for å finne den informasjonen du er ute etter. Vi skiller mellom saker før 1. juni 2021 og saker fra og med 1. juni 2021:

 

POSTLISTER

Postlister (offentlig journal) gir en oversikt over inngående og utgående korrespondanse for kommunen. Her kan du få informasjon om egne saker til behandling og andre offentlige saker.

Søk i postlister og møter FØR 1. juni

Søk i postlister og møter ETTER 1. juni 

MØTEKALENDER
 

Søk i møtekalender FØR 1. juni 

Søk i møtekalender ETTER 1. juni

Postlista og møtekalenderen er ikke en del av kommunens egen nettside. Av den grunn kan man ikke søke etter post via søkefunksjonen på nettsiden. 

Spørsmål om postlistene kan rettes serviceavdelingen via tlf. 74 33 32 00 eller via e-post: postmottak@namsskogan.kommune.no 

Du har generelt rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende registre. Namsskogan kommune skal praktisere åpenhet. Vi publiserer offentlig postjournal med dokumenter på Internett.

Saker etter 1. juni vil bli publisert i kommunens nye innsynsløsning. Søk i den nye postlista/møtekalenderen. 

Til toppen