Tilgjengelighetserklæring

Digdir har lansert en løsning for tilgjengelighetserklæring, som alle virksomheter i offentlig sektor plikter å ha på plass på sine nettsteder innen 1. februar 2023.

Kort fortalt

  • Universell utforming og klart språk er viktig i Namsskogan kommune sitt arbeid i digitale kanaler. 
  • Innholdet på kommunens hjemmeside skal være mulig å bruke og forstå av alle. 

Namsskogan kommune er ansvarlig for denne nettsiden, og vi ønsker at alle skal oppleve at nettsiden er brukervennlig. Derfor arbeider vi kontinuerlig med å forbedre brukeropplevelsen, og benytter relevante standarder for tilgjengelighet.

Tilgjengelighetserklæring - namsskogan.kommune.no

Krav og retningslinjer

Retningslinjene for tilgang til webinnhold (WCAG) definerer krav for å forbedre tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjonsevne. 

Oversikt over gjeldende krav og regelverk for universell utforming av nettsider - uutilsynet.no

Kjente begrensninger og mangler

Selv om vi gjør vårt beste for at alt innhold på namsskogan.kommune.no skal være tilgjengelig, vet vi at det er noen mangler, som for eksempel:

  • Word- og PDF-dokumenter. Enkelte dokumenter kan ha mangler i formatering og bilder eller illustrasjoner. Vi følger løpende opp tilbakemeldinger fra brukere og fanger opp feil når vi oppdaterer innhold. 
  • Tredjepartsløsninger som namsskogan.kommune.no bruker, kan ha mangler med hensyn til tilgjengelighet. Alle tredjepartsløsninger har egne tilgjengelighetserklæringer som beskriver status for tilgjengelighet.

Gi oss tilbakemelding

Opplever du som bruker av nettstedet at innholdet ikke fungerer som det skal, eller at språket er vanskelig å forstå? Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om tilgjengelighet! 

Hvordan kan du gi tilbakemelding?

Det er flere måte å gi tilbakemelding på:

  • "Fant du det du lette etter" nederst på nettsidene (tommel opp eller tommel ned).
  • Kontaktskjema nederst på denne siden.
  • Send e-post til postmottak@namsskogan.kommune.no
  • Ring kommunens sentralbord, tlf.: 74333200