Saker som er vedtatt eller er til høring

Namsskogan kommune har gjennomført en utredning av kommunale bygninger gjennom en mulighetsstudie for skole- og barnehagestruktur. Formålet med denne mulighetsstudien er å framskaffe et faglig grunnlag for å diskutere den framtidige tjenestestrukturen, særlig med søkelys på lokaliseringen og organiseringen av kommunens barnehage- og grunnskoletjeneste.

Kommunestyret behandlet mulighetsstudien den 8 november og har lagt den ut til høring i 3 uker. 

Tilbakemeldinger kan gis til postmottak@namsskogan.kommune.no innen 12 desember. 

 

 

Formannskapet i Namsskogan vedtok den 23. august 2022 å legge vedlagte utkast til Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, med tilhørende jakttid og minsteareal, Namsskogan kommune, Trøndelag. Høringsfristen er 02. Oktober. 

Til toppen