Saker som er vedtatt eller er til høring

Frist for uttalelser er 3 februar.

Sendes inn til Namsskogan kommune, R.C.Hansens vei 2, 7890 Namsskogan eller på e-post: postmottak@namsskogan.kommune.no

Statens vegvesen har laget et forslag til reguleringsplan for det nevnte prosjektet og sender nå planen til formell høring i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10. Planen er utarbeidet etter plan- og bygningsloven § 3-7.

Området ligger sør for Trones, der Stortromselva renner ut i Namsen. Strekningen som reguleres vil være ca. 1,1 kilometer lang.

Til toppen