HØRING - Bekkadalstunet - del av 50/19

Varsel om oppstart av regulering, samt planprogram som er sendt ut på høring.

Høringsfrist planprogram 01.08.2023

Artikkelliste