Saker som er vedtatt eller er til høring

Formannskapet vedtok i sak 49/2021 følgende innstilling til vedtak og legger ut budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025 på høring jfr kommunelovens § 14-3.

Namsskogan formannskap fattet i møte den 12.10.2021 følgende vedtak:

Namsskogan kommunestyre har i møte den 12.10.2021 i sak 79/2021 vedtatt «Utvidelse av Namstad steinbrudd», planID 20017002, og opphevet gjeldende plan for Namstad steinbrudd.

Til toppen