Politikk, samfunn og organisasjon

Følg med i lokalpolitikken i Namsskogan kommune.  

Finn informasjon om Namsskogans folkevalgte og om styrer, råd og utvalg.
I kalenderen for politiske møter ser du hvilke saker de skal behandle, hva som er vedtatt, og hvem som sitter i de ulike råd og utvalgene

Mer om lokalpolitikk i Namsskogan.


Nå har vi forslag til nye betalingssatser ute til høring. 

Hva skjer?

Til toppen