Velkommen til medvirkningsprosess i forbindelse med mulighetsstudie for barnehage- og skolestruktur i Namsskogan

Denne invitasjonen henvender seg til utvalg, ansatte, lag/organisasjoner og interessentgrupper som representerer barn og unge i Namsskogan.

I forbindelse med denne mulighetsstudien inviterer vi nå til et digitalt medvirkningsmøte der alle grupperinger som ivaretar barn og unges interesser kan komme med innspill på hva som må tas hensyn til i vurdering av barns beste i skole og barnehagetilbudet i fremtiden. Det er kun lederne for den enkelte gruppering som vil få taletid. 

Innspillsmøte blir arrangert 6 oktober kl. 18-20. Agenda; 
1. Informasjon om saken og  utredningen så langt
2. Innspill/presentasjon fra deltakere
3. dialog i grupper om barns beste 

Påmelding innen 4 oktober. 

Påmelding medvirkningsmøte

Namsskogan kommune

Politikk, samfunn og organisasjon

Følg med i lokalpolitikken i Namsskogan kommune.  

Finn informasjon om Namsskogans folkevalgte og om styrer, råd og utvalg.
I møtekalenderen ser du hvilke saker de skal behandle, hva som er vedtatt, og hvem som sitter i de ulike råd og utvalgene

Mer om lokalpolitikk i Namsskogan.

Kommunestyremøtene streames. 

Siste hendelser i kategori

Til toppen