Høring av mulighetsstudien for ny skolestruktur i Namsskogan kommune.

Namsskogan kommune har gjennomført en utredning av kommunale bygninger gjennom en mulighetsstudie for skole- og barnehagestruktur. Formålet med denne mulighetsstudien er å framskaffe et faglig grunnlag for å diskutere den framtidige tjenestestrukturen, særlig med søkelys på lokaliseringen og organiseringen av kommunens barnehage- og grunnskoletjeneste.

Kommunestyret behandlet mulighetsstudien den 8 november og har lagt den ut til høring i 3 uker. 

Tilbakemeldinger kan gis til postmottak@namsskogan.kommune.no innen 12 desember. 

Høringsdokument: Mulighetsstudie for skole- og barnehagestruktur (PDF, 3 MB)

 

Politikk, samfunn og organisasjon

Følg med i lokalpolitikken i Namsskogan kommune.  

Finn informasjon om Namsskogans folkevalgte og om styrer, råd og utvalg.
I møtekalenderen ser du hvilke saker de skal behandle, hva som er vedtatt, og hvem som sitter i de ulike råd og utvalgene

Mer om lokalpolitikk i Namsskogan.

Kommunestyremøtene streames. 

Siste hendelser i kategori

Til toppen