Andre erklæringer

Vi er pålagt å lage en tilgjengelighetserklæringer på alle våre nettsted. Utfordringen er at vi ikke har tilgang til å få publisert disse erklæringene på det enkelte nettsted. Vi velger da å samle disse i denne oversikten. 

Fullførte tilgjengelighetserklæringer

innsyn.namsskogan.kommune.no

Portal for postliste, møtekalender og møtedokumenter.

Lenke til tilgjengelighetserklæringen for innsyn.namsskogan.kommune.no


https://www.namsskogan.kommune.no/sd/

Vår løsning for å lage og produsere skjema.

Lenke til tilgjengelighetserklæring for digitale skjema

 

namsskogan.kommunetv.no

Strømmetjeneste for sending av kommunestyremøtene.

Lenke til tilgjengelighetserklæring for kommuneTV

 

indre-namdal.mikromarc.no

Nettside med mulighet til å søke etter bøker og andre dokumenter. Her finnes alt som tilhører Namsskogan Folkebibliotek, og også mulighet til å se det som finnes i de andre bibliotekene i Indre Namdal.

Lenke til tilgjengelighetserklæring for indre-namdal.micromarc.no