Reglement og vedtekter

Her finner du kommunens reglement og vedteker. 

Politisk reglement

Styrer, råd og utvalg
Tittel Publisert Type
Reglement for kommunestyret

14.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reglement for kommunestyret.pdf
Reglement for formannskapet

14.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reglement for formannskapet.pdf
Reglement for administrasjonsutvalget

14.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reglement for administrasjonsutvalget.pdf
Reglement for valgstyret

14.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reglement for valgstyret.pdf
Reglement for eldrerådet

14.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reglement for eldrerådet.pdf
Reglement for ungdomsråd

14.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reglement for ungdomsråd.pdf
Reglement for rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

14.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reglement for rådet for personer med nedsatt funksjonsevne.pdf
Reglement for klagenemnda

14.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reglement for klagenemda.pdf
Reglement for valgnemnda

14.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reglement for valgnemda.pdf
Valgresultat 2023

12.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Valgresultat 2023.pdf
Vedtatt REGLEMENT UNGDOMSRÅD

20.11.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtatt REGLEMENT UNGDOMSRÅD.pdf
Vedtatt REGLEMENT UNGDOMSRÅD

07.12.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtatt REGLEMENT UNGDOMSRÅD.pdf
NAMSSKOGAN KOMMUNE Reglement kontrollutvalget 2021

05.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reglement kontrollutvalget.pdf

 

Delegeringsreglement

Se kommunens delegeringreglement.


Reglement - administrasjon og organisasjon 

Reglement organisasjon og administrasjon
Tittel Publisert Type
Økonomireglement

14.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Økonomireglement.pdf
Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Namsskogan

14.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Etiske retningslinjer.pdf


Reglement - skole og barnehage 

Blir lagt ut snart

 

Forskrifter

Tittel

Publisert

Link

Langtidsopphold sykehjem

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

2020

Forskrift

Slamforskrift

Kommunal slamforskrift, Namsskogan kommune.

2020

Forskrift

Renovasjonsforskrift

Renovasjonsforskrift, Namsskogan kommune.

2020

Forskrift

Mædi-sone

Forskrift om sone for å hindre spredning av mædi i visse kommuner i Trøndelag (mædi-sone)

2019

Forskrift

 

Kommunal kloakk

Forskrift om kommunal kloakk, Namsskogan kommune.

2017 Forskrift

Kommunalt løypenett for snøscooter

Forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter, Namsskogan kommune.

2016 Forskrift

Adressetildeling og adresseforvaltning

Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning, Namsskogan kommune.

2012

Forskrift

Vern av Ausvasstormyra naturreservat

Forskrift om vern av Ausvasstormyra naturreservat, Namsskogan kommune

2011 Forskrift

Fredning av Mellingsdalen naturreservat

Forskrift om fredning av Mellingsdalen naturreservat, Grane og Namsskogan kommuner.

2011 Forskrift

Spredning av husdyrgjødsel på eng

Forskrift for spredning av husdyrgjødsel på eng, Namsskogan kommune.

2011 Forskrift

Vern av Børgefjell Nasjonalpark

Forskrift om verneplan for Børgefjell, vedlegg 1, vern av Børgefjell/Byrkije nasjonalpark, Grane, Hattfjelldal, Røyrvik og Namsskogan kommuner.

2003 Forskrift

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, med tilhørende jakttid og minsteareal, Namsskogan kommune, Trøndelag

Forskrift om åpning av jakt og fastsetting av minsteareal for hjort, Namsskogan kommune.

2022 Forskrift

Politivedtekt

Forskrift om politivedtekt, Namsskogan kommune.

2000 Forskrift

Vern av Storbjørhusdal naturreservat

Forskrift om vern av Storbjørhusdal naturreservat, Namsskogan kommune.

1992 Forskrift

Godkjenning av våpen og flagg, Namsskogan kommune

Godkjenning av våpen og flagg, Namsskogan kommune.

1984 Forskrift

Forskrift om folkevalgtes rett til økonomisk godtgjøring, Namsskogan kommune, Trøndelag

Forskrift som beskriver de folkevalgtes rettigheter for møtegodtgjøring, kjøregodtgjøring og tapt arbeidsfortjeneste

2022 Forskrift