Økonomikontoret

 

Skatteetaten Skatteoppkrever og kemner
Lenke for deg som har spørsmål omkring skatteoppgjør og/eller restskatt. Skatteetaten har overtatt ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har hatt tidligere. Det betyr at det ikke lenger er skatteoppkrever (kemner) i kommunen.
Skatteetaten har med dette et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter.