RÅD OG INFORMASJON OM KORONA

Her finner du mer informasjon om vaksinering, samt råd og informasjon om korona.


Koronatelefon: 

951 03 999 - Åpen mellom klokken 09.00-14.00 på hverdager.

For spørsmål om koronatesting kontakt legekontoret på tlf 74 33 33 20

Ved spørsmål om karanteneregler følg denne linken: Karantene og isolering (FHI)

Økonomikontoret

Økonomikontoret

 

Skatteetaten Skatteoppkrever og kemner
Lenke for deg som har spørsmål omkring skatteoppgjør og/eller restskatt. Skatteetaten har overtatt ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har hatt tidligere. Det betyr at det ikke lenger er skatteoppkrever (kemner) i kommunen.
Skatteetaten har med dette et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter.

Til toppen