Økonomikontoret

 

Gebyr og betalingssatser for Namsskogan kommune fra 01.01.2024 (PDF, 687 kB)
Kommunestyret har vedtatt nye «Gebyr og betalingssatser for Namsskogan kommune». Gjeldende fra 01.01.2024.
 

Skatteetaten Skatteoppkrever og kemner
Lenke for deg som har spørsmål omkring skatteoppgjør og/eller restskatt. Skatteetaten har overtatt ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har hatt tidligere. Det betyr at det ikke lenger er skatteoppkrever (kemner) i kommunen.
Skatteetaten har med dette et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter.