NAV Indre Namdal

NAV Indre Namdal består 4 lokasjoner fordelt på kommune Lierne, Namsskogan, Røyrvik og Grong. Grong kommune er vertskommune for de sosiale tjenestene i NAV.  

De kommunale tjenestene som tilbys gjennom NAV Indre Namdal er: 

Informasjon om alle tjenestene i NAV finner du her: Privatperson - nav.no

Slik går du fram om du skal søke om sosiale tjenester 

Er du bosatt i Namsskogan eller Grong

Grong kommune og Namsskogan kommune har fått digital søknad om sosialhjelp. Her kan du søke digitalt om sosialhjelp: Søknad om sosialhjelp

Er du bosatt i Lierne eller Røyrvik

Dersom du skal søke om sosialhjelp og er bosatt i Lierne eller Røyrvik finner du søknadsskjema du kan skrive ut her:

Søknad om krisehjelp/nødhjelp

Søknad om økonomisk sosialhjelp, råd og veiledning, økonomisk rådgiving, Kvalifiseringsprogram og midlertidig bolig

Det er postkasse ved inngangsdøren på kommunehusene på de enkelte kontorene hvor dokumenter og søknader kan leveres.

Hvordan komme i kontakt med oss: 

Dersom du ønsker møte med oss og ikke har avtalt dette, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss via nav.no og Ditt NAV eller på telefon 55 55 33 33.

Dersom du befinner deg i en akutt situasjon der du er uten bolig, mat eller penger til mat kan du kontakte oss på vakttelefon 900 53 538 (kl. 0800-1530 alle dager)

Møter med NAV Indre Namdal 

Dersom du er syk eller har influensalignende symptomer skal du ikke møte opp til møte med NAV. Ta kontakt med din veileder og avtal nytt møte eller digitalt møte.

Oppfølging og timeavtaler gjennomføres per telefon, ved videomøte eller ved fysisk møte etter avtale med deg.

I forbindelse med Koronasituasjonen og restriksjoner fra regjeringen prøver vi å avholde møtene digitalt så lenge det er mulig og forsvarlig.

Vi oppfordrer alle som har mulighet til det å først ta i bruk nav.no og Ditt NAV - her kan du sende beskjed til oss og få svar.

 

ÅPNINGSTIDER 

For oppdatert informasjon om åpningstider gå til vår side på nav.no – NAV Indre Namdal 

 

Opplysninger om oss: 

Leder for NAV Indre Namdal                            Postadresse:

Evy Anne Bergin                                              NAV Indre Namdal 

Tlf. 93 26 09 80                                                Postboks 112

                                                                         7870 Grong 

Artikkelliste