RÅD OG INFORMASJON OM KORONA

Vei og trafikk

Vei og trafikk

Namsskogan kommune har i overkant av 53 kilometer med kjøreveier og gang- og sykkelvei vi brøyter og strør hver vinter.

Brøytingen utføres av lokale entreprenører på oppdrag fra Namsskogan kommune.

Ny anbudsrunde skal utføres i løpet av 2020.

Til toppen