Listeforslag ved kommunestyrevalget 2023 i Namsskogan

Fristen for å levere lister er fredag 31. mars kl. 12:00. -Da må listen være levert til Namsskogan kommune. Vi anbefaler partiene om å lever listene elektronisk.

Her kan du lese mer om listeforslag

Vei og trafikk

Vei og trafikk

Namsskogan kommune har i overkant av 53 kilometer med kjøreveier og gang- og sykkelvei vi vedlikeholder og brøyter og strør hver vinter.

Vi har 15 små og store bruer som kontrolleres årlig med tanke på bæreevne, trafikksikkerhet, vedlikehold og miljø.

Brøytingen og vedlikehold utføres av lokale entreprenører på oppdrag fra Namsskogan kommune.

 

Feil med veier, lys, avløp e.l. - Namsskogan kommune Elektronisk skjema

Til toppen