RÅD OG INFORMASJON OM KORONAVIRUS - NAMSSKOGAN

Namsskogan kommune har i anledning korona-situasjonen opprettet en støttetelefon for deg som har behov for å snakke med noen i ei krevende tid. Telefonen er bemannet mandag - fredag kl. 09:00-15:00. Telefon nr. 469 52 159. Vi har naturligvis taushetsplikt.

Les mer her

Vei og trafikk

Vei og trafikk

Namsskogan kommune har i overkant av 53 kilometer med kjøreveier og gang- og sykkelvei vi brøyter og strør hver vinter.

Brøytingen utføres av lokale entreprenører på oppdrag fra Namsskogan kommune.

Ny anbudsrunde skal utføres i løpet av 2020.

Til toppen