Avfall og gjennvinning

Namsskogan kommune gikk inn i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS i 2020.

Alle henvendelser vedrørende renovasjonsordningen er det MNA som tar seg av, også om det gjelder gjenvinningsstasjonen i Bjørhusdalen

Kundesenteret til MNA ligger i Barlia 45 i Overhalla og har åpent alle dager mellom 08:00 og 15:30. De kan nås på telefon 74 28 17 60, eller på e-post firmapost@mna.no. De svarer også på meldinger som sendes via appen "Min Renovasjon" og på meldinger som sendes inn via Facebook.

Oversikt over tømmetider finner du på MNA' s nettsider

Gjenvinningstasjoner Kildesortering Tømmekalender Hytterenovasjon

 

PLASTEMBALLASJE:

Trenger du en krok for å henge fast sekken med plastemballasjeavfall?
Her https://mna.no/privat/kundesenter/bestille-avfallsutstyr/ finner du flere måter å få tak i kroker og sekker på. 
Kroken som du stripser fast i håndtaket på beholderen for papir/kartong/papp, kan holde flere sekker, så du trenger bare en krok.

HYTTERENOVASJON

Namsskogan kommune har vedtatt at det fra 1.1.2020 skal være hytterenovasjon på alle fritidsboliger i kommunen.
I den forbindelse er renovasjonsforskriften vedtatt, den kan du lese i linken.
https://mna.no/retningslinjer-for-fritak-unntak/category957.html

Som man ser i retningslinjene så er eneste fritaksgrunn for hytter/fritidsboliger at det er ubeboelig og at det dokumenteres f.eks med bilder. Ønsker man å søke fritak på en eiendom ligger det skjema på våre hjemmesider.
https://mna.no/fritakssoknad/category955.html

Det stemmer at MNA sender gebyrfil til kommunen på de eiendommer som omfattes av forskriften.
Denne fila inneholder bare gebyret, så hvem kommunen sender regningen til styrer ikke vi.
Vi kan ikke svare for hvilken informasjon kommunen har sendt ut angående dette.

GJENVINNINGSSTASJON I BJØRHUSDALEN

Private husholdninger som betaler renovasjonsgebyr, har rett til å levere husholdningsavfall fritt til gjenvinningsstasjonen i Bjørhusdalen​​​​​​​ i Namsskogan 

 

 

Sjekk ut MNA magasinet