Politi

Politi

 
Politikontakt for Namsskogan kommune er Birger Håpnes.
Politikontakten vil i utgangspunktet være til stede i Namsskogan
kommune hver torsdag på kommunehuset.
 
Politikontakten kan svare på spørsmål og gi veiledning innen fagområder
som har med politiets oppgaver å gjøre.
 
Telefon 994 94 736
 
Politiets nødtelefon: 112.
Politiets sentralbord: 73 89 90 90 eller 02800.
 
 
Til toppen