Politi

 
Politikontakt for Namsskogan kommune er Ann Karin Lingen.
Politikontakten vil i utgangspunktet være til stede i Namsskogan
kommune hver torsdag på kommunehuset.
 
Politikontakten kan svare på spørsmål og gi veiledning innen fagområder
som har med politiets oppgaver å gjøre.
 
Telefon 400 39 053
 
Politiets nødtelefon: 02800/112.
Politiets sentralbord: 73 89 90 90