Politi

Politikontakt for Namsskogan kommune er Ingvill Løvoll.

Politikontakten vil i utgangspunktet være til stede i Namsskogan

kommune hver torsdag på kommunehuset.
 

Politikontakten kan svare på spørsmål og gi veiledning innen fagområder

som har med politiets oppgaver å gjøre.
 

Telefon 400 39 053

Epost: ingvill.lovoll@politiet.no 

Politiets nødtelefon: 02800/112.

Politiets sentralbord: 73 89 90 90