Listeforslag ved kommunestyrevalget 2023 i Namsskogan

Fristen for å levere lister er fredag 31. mars kl. 12:00. -Da må listen være levert til Namsskogan kommune. Vi anbefaler partiene om å lever listene elektronisk.

Her kan du lese mer om listeforslag

Politi

Politi

 
Politikontakt for Namsskogan kommune er Ann Karin Lingen.
Politikontakten vil i utgangspunktet være til stede i Namsskogan
kommune hver torsdag på kommunehuset.
 
Politikontakten kan svare på spørsmål og gi veiledning innen fagområder
som har med politiets oppgaver å gjøre.
 
Telefon 696 42 643
 
Politiets nødtelefon: 112.
Politiets sentralbord: 73 89 90 90 eller 02800.
 
 
Til toppen