Godkjente listeforslag

I valgstyrets møte 30. mai i Namsskogan kommune ble listeforslagene til følgende partier godkjent:

  • Arbeiderpartiet
  • Senterpartiet
  • Optimum 

I henhold til valglovens § 6-7 Offentliggjøring av godkjente valglister – «Når listeforslagene er godkjent, skal valgmyndighetene legge de offisielle valglistene ut til gjennomsyn. Valgmyndighetene kunngjør overskriftene på de godkjente valglistene og opplyser om hvor de er lagt ut.

Våre valglister vil være tilgjengelig på hjemmesiden og utlagt liste i ekspedisjonen. 

Valglister med kandidater - Kommunestyrevalget 2023 i Namsskogan (PDF, 11 kB)