Skolefritidsordning (SFO)

Betalingssatser- SFO

  • Satsen for helplass over 12 t/uke er 2.010 kr/mnd. Under 12 timer er satsen 860 kr/mnd.
    Vi har også et minitilbud på SFO (onsdager), som koster 450 kr/mnd.
  • I tillegg er det kostpenger pr. mnd. Prisen for kjøp av ekstradager er kr 260 pr. dag.
  • Alle 1. og 2 klassinger har gratis 12 timer SFO tilbud fra skoleåret 2023/24