Pedagogisk- psykologisk tjeneste

Namsskogan kommune kjøper PPT-tjenester av Grong kommune. 

Les mer om tjenesten på Grongs hjemmesider.