Informasjon om kommunen

Namsskogan kommune ligger i Indre Namdal, Trøndelag fylke. Med sine 1417 km2 er kommunen rik på muligheter for natur- og friluftsliv (bla. Børgefjell Nasjonalpark), jakt og fiske. Vi har et rikholdig organisasjons- og kulturliv i kommunen. Namsskogan kommune har ca. 120 ansatte som yter god service og tjenesteyting overfor kommunens innbyggere.
Kommunen har to skoler og to barnehager med god standard, og med fine uteområder for friluftsliv, ballspill og skiaktiviteter. Kommunen har to svømmehaller og en stor flerbrukshall. Vi har også et flott omsorgssenter. 

Våre verdisyn er åpenhet, respekt, likeverd og humor.

Vil du se mer fra den flotte kommunen vår?  

 

Interaktiv brosjyre