Landbruk i Namsskogan

Landbruk i Namsskogan består av jorbrukssjef og skogbrukssjef.
Disse 2 stillingene deles 50/50 med Røyrvik kommune

Skogbrukssjef
Lars Kristian Bjørnli
Tlf: 74 33 32 90 / Mob: 415 10 952

Jordbrukssjef
Ann Kristin Sjøenden
Tlf: 74 33 32 94 (Namsskogan) / Mob: 418 09 777 

E-post: ann.kristin.sjoenden@royrvik.kommune.no
Jordbrukssjefen har kontordag på Namsskogan på torsdager.

Klikk for stort bilde

Leiekjørere i Namsskogan 2016-2019


Følgende aktører har fått dispensasjon for bruk av snøscooter til ervervsmessig kjøring i Namsskogan. 

Navn

Sted

Telefon

E-post

Trond Smalås

Smalåsen

48025606

trsmalaa@online.no

Ove Torstein Mellingen

Namsskogan

95807977

ove.torstein.mellingen@ntebb.no

Namsskogan Fjellstyre

Namsskogan

41558176/90082818

namsskogan@fjellstyrene.no

Namsskoganbygg AS

Namsskogan

74333430/90740765

per.otto@namsskoganbygg.no

Jarle Fløan

Namsskogan

95076804

 

Knut Berger

Trones

94146010

knut@namdalbruk.no

Vik Naturopplevelser

Trones

41468400

kaavik@online.no

Harry Sagmo

Trones

91723883

 

Odd Bakken

Trones

95833227

odd.bakken@namsskogan.kommune.no

 

Leiekjørerne kan ta på seg oppdrag med formål:

-              transport mellom bilveg og hytte,

-              tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag,

-              transport for massemedia på reportasjeoppdrag,

-              transport av funksjonshemmede,

-              transport av ved,

-              transport etter dispensasjon i medhold av denne forskrifts § 6,

Dette til orientering.

Publisert av Odd Bakken. Sist endret 20.05.2019