Landbruk og utmark

Namsskogan kommune har sammen med Røyrvik kommune inngått et samarbeid med Lierne kommune innenfor landbruk og skogbruk. Lierne kommune er vertskommune for samarbeidet slik at alle henvendelser skjer til Øvre Namdal landbruk og utmark.