RÅD OG INFORMASJON OM KORONA

Her finner du mer informasjon om vaksinering, samt råd og informasjon om korona.

Har du symptomer og trenger hurtigtest for korona hentes dette fra ambulanseinngangen. (NB! Denne inngangen er til høyre for legekontorer. Skiltet) 
Vi presiseres at det er kun de med symptomer og de som har vært nærkontakter som skal hente ut hutigtester. 

Ring legekontoret for bestilling på tlf. 74 33 33 20 

Koronavaksine

Koronavaksine

Du skal ikke bestille time selv for koronavaksine. Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. 


Har du behov for transport til vaksinering kan Gunn Trones-Hansen kontaktes på  Mobil 975 40 119

 

Se status for vaksineringen i Namsskogan kommune her.

Egenerklæringsskjema

Når du kommer til vaksinering må du fylle ut et egenerklæringsskjema.
Fyll gjerne ut skjemaet i forkant og ta med til vaksinasjonsstedet.

Egenerklæringsskjema for koronavaksinering

Brosjyrer

Koronavaksine 1-2-3 - her finner du kort informasjon fra Folkehelseinstituttet på flere språk. 

Vaksine mot koronavirus - Comirnaty (BioNTech og Pfizer)

Mer informasjon om koronavaksine finner du på Folkehelseinstituttets nettside.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilbud om 3. koronavaksinedose i Namsskogan kommune

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om å tilby en tredje dose koronavaksine til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar.
For å få 3. dose må det dokumenteres at en person tilhører de utvalgte gruppene med alvorlig nedsatt immunforsvar. Spesialisthelsetjenesten er hovedansvarlig for dette, og pasientene vil identifiseres der og de vil motta et brev fra sykehuset som de kan ta med seg til kommunen når de skal bestille eller møte opp til vaksinasjon. Men siden dette kan ta noe tid har spesialisthelsetjenesten i tillegg kommet frem til følgende alternative måter å dokumentere at de tilhører en pasientgruppe som kan motta en tredje dose: 

Gruppe 1 

•    Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon 
•    Alvorlig og moderat primær immunsvikt 
•    Aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5 
•    Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon 

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 kan vise frem notat fra sykehus hvor diagnose fremgår, hvis de ønsker vaksine før de har mottatt brev fra sykehuset. 

Gruppe 2 

•    Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak: 
Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.
Listen over imunedempende medisiner utarbeidet av fagmedisinske miljøene:
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/Norsk-revmatologisk-forening/aktuelle-saker/2021/oversikt-over-medikamentell-behandling-av-immunmedierte-lidelser-der-vi-anbefaler-3.dose-med-vaksine-mot-covid-19/
•    Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling: 
Disse må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.
•    Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor: 
Disse må ha også vente på eget brev fra spesialisthelsetjenesten.

Praktisk informasjon

•    Timebestilling - dersom du tilhører grupper 1 eller 2 kan du ringe legekontoret: 74 33 33 20 for timebestilling for 3. koronavaksine dose
•    Vaksine - begge mRNA-vaksiner (Comirnaty/BioNTech-Pfizer; Spikevax/Moderna) kan benyttes, uavhengig av hvilken vaksine som ble gitt som 1. og 2. dose.
•    Intervallet mellom 2. og 3. dose skal være minimum 4 uker.
•    Dokumentasjonen som bekrefter at en person tilhører de utvalgte gruppene må medbringes vaksinestedet og skal kun fremvise dette for å godtgjøre at de tilhører en gruppe som kan motta tilbud om dose tre.
Dette er taushetsbelagt informasjon etter helsepersonellovens § 21. Pasientene må selv velge om de vil fremvise personsensitive informasjon. Hvis de ikke ønsker dette vil de etter hvert motta et brev fra spesialisthelsetjenesten hvor det fremgår at de er i en gruppe som kan motta et tilbud om tredje dose, og pasienten kan velge å vente på dette.
 

Til toppen