Informasjon om koronavaksine

Det er fortsatt mulig å få koronavaksine. Alle som vil starte eller fullføre grunnvaksinasjon eller ta oppfriskningsdose kan få dette.
Ta kontakt med legekontoret på telefon 74 33 33 20 ved spørsmål eller ønske om vaksinering. 
Vaksinering vil foregå på Namsskogan legekontor etter timebestilling.

Anbefaling om ny oppfriskningsdose (4.dose) med koronavaksine

FHI anbefaler ny oppfriskningsdose for følgende målgrupper:

* Personer 75 år og eldre, og sykehjemsbeboere
* Personer 65-74 år vil få tilbud om vaksine fra uke 36. Kontakt legekontoret for timebestilling
* Personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig forløp av covid-19 

Oppfriskningsdose 2 kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose, og minst 3 uker etter gjennomgått koronainfeksjon

Egenerklæringsskjema

Når du kommer til vaksinering må du fylle ut et egenerklæringsskjema.
Fyll gjerne ut skjemaet i forkant og ta med til vaksinasjonsstedet.

Samtykkeskjema (link)

Barn og unge

Barn 5 - 11 år:
Kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker.
Vaksine er særlig aktuelt for:
•    barn med kroniske sykdommer
•    familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
•    barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge
•    barn som av andre grunner lever i en svært utsatt situasjon
12 – 15 år:
Kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker.
Det anbefales at de i denne aldergruppen med alvorlig grunnsykdom bør vaksineres.
16 – 17 år:
Kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de ønsker.
Det anbefales at de i denne aldergruppen med alvorlig grunnsykdom bør vaksineres.
De som har fylt 18 år:
Kan ta en oppfriskingsdose (3.dose) hvis de ønsker, minimum 20 uker etter 2.dose.

NB! Samtykke for de under 16 år
For barn og unge under 16 år, må samtykkeskjema medbringes ved oppmøte til vaksinering. Samtykkeskjema skal være underskrevet av begge foresatte, dersom begge har foreldreansvar.

Egenerklæringsskjema for koronavaksinering

Nyttig informasjon
Informasjon om hvem som bør ta vaksinen, og om vaksinens virkninger og bivirkninger, finner du på folkehelseinstituttet: Informasjon til befolkningen om koronavaksine

Koronavaksine 1-2-3 - her finner du kort informasjon fra Folkehelseinstituttet på flere språk. 

Vaksine mot koronavirus - Comirnaty (BioNTech og Pfizer)