Integreringstjenesten

Om tjenesten
Integreringstjenesten i Namsskogan kommune kan kontaktes av alle som har spørsmål rundt bosetting i kommunen. Først og fremst leverer vi tjenester til bosatte flyktninger i form av introduksjonsprogram o

Hva kan vi hjelpe deg med? 

Vi skal være en støtte for deg gjennom den første tiden i Norge og gjennom introduksjonsprogrammet, slik at du kan lære mest mulig. Vi stiller også opp for deg som har vært bosatt tidligere dersom du har spørsmål vi kan hjelpe deg med. Gjennom Introduksjonsprogrammet vil du få mye informasjon om det norske samfunnet slik at du kan leve et selvstendig liv i framtiden i det norske samfunnet. Se nedenfor for mer informasjon om Introduksjonsprogrammet.  

Hvem samarbeider vi med? 

Vi samarbeider med mange tjenester i kommunen om bosetting og integrering. Vi samarbeider blant annet tett med, helsetjenester, skole, barnehage og voksenopplæring.
Vi samarbeider med Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) om bosetting og oppfølging og fylkeskommunen om tannhelse, videregående opplæring og karriereveiledning.  

Når vi samarbeider med dem, gjelder det generell planlegging og informasjon. Når vi skal hjelpe deg, må vi ha et skriftlig samtykke fra deg på hvilken informasjon vi kan dele med hvem for å kunne hjelpe deg videre. 

Nye innbyggere som har rett og plikt til introduksjonsprogram og norskopplæring må søke på elektroniske skjema. Søknader vil bli behandlet fortløpende innenfor fristen på 3 mnd.

Rett og plikt til introduksjonsprogram og norskopplæring

Søknadsskjema intro

Søknadsskjema norskopplæring

 

NAV Indre Namdal

NAV Indre Namdal yter tjenester til innbyggere i Namsskogan kommune. NAV har faste kontordager i Namsskogan kommune.