RÅD OG INFORMASJON OM KORONA

Her finner du mer informasjon om vaksinering, samt råd og informasjon om korona.


Koronatelefon: 

951 03 999 - Åpen mellom klokken 09.00-14.00 på hverdager.

For spørsmål om koronatesting kontakt legekontoret på tlf 74 33 33 20

Ved spørsmål om karanteneregler følg denne linken: Karantene og isolering (FHI)

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi

Namsskogan kommune har i samarbeid med kommunene i Namdalen gått til anskaffelse av ulike typer velferdsteknologi. Dette er i tråd med nasjonale anbefalinger om å ta i bruk teknologi for å gi brukere av omsorgstjenesten økt trygghet og mestring. Målet er også at kommunen skal kunne legge til rette for at flest mulig kan bo i egen bolig så lenge som mulig. Teknologien skal ikke erstatte nødvendige helse og omsorgstjenester, men være et supplement til dagens tjeneste.

Velferdsteknologi

Til toppen