Listeforslag ved kommunestyrevalget 2023 i Namsskogan

Fristen for å levere lister er fredag 31. mars kl. 12:00. -Da må listen være levert til Namsskogan kommune. Vi anbefaler partiene om å lever listene elektronisk.

Her kan du lese mer om listeforslag

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi

Namsskogan kommune har i samarbeid med kommunene i Namdalen gått til anskaffelse av ulike typer velferdsteknologi. Dette er i tråd med nasjonale anbefalinger om å ta i bruk teknologi for å gi brukere av omsorgstjenesten økt trygghet og mestring. Målet er også at kommunen skal kunne legge til rette for at flest mulig kan bo i egen bolig så lenge som mulig. Teknologien skal ikke erstatte nødvendige helse og omsorgstjenester, men være et supplement til dagens tjeneste.

Til toppen