Velferdsteknologi

Namsskogan kommune har i samarbeid med kommunene i Namdalen gått til anskaffelse av ulike typer velferdsteknologi. Dette er i tråd med nasjonale anbefalinger om å ta i bruk teknologi for å gi brukere av omsorgstjenesten økt trygghet og mestring. Målet er også at kommunen skal kunne legge til rette for at flest mulig kan bo i egen bolig så lenge som mulig. Teknologien skal ikke erstatte nødvendige helse og omsorgstjenester, men være et supplement til dagens tjeneste.