Praktisk bistand/hjemmehjelp

Praktisk bistand/hjemmehjelp

Du kan søke om praktisk bistand hvis du trenger hjelp til rengjøring, klesvask, skifte av sengetøy og lignende.
Det er kommunen som i samarbeid med deg bestemmer hvilke tjenester som skal gis. Målet er at du skal være i stand til å bo hjemme.

Praktisk bistand/hjemmehjelp

Til toppen