Omsorgsbolig

Omsorgsbolig

Helse og omsorg disponerer boenheter som er beregnet for personer med boligbehov på bakgrunn av ulike helseutfordringer

En omsorgsbolig er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt for at personer skal kunne motta heldøgns omsorg etter behov. Boligen er personens eget hjem. Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som andre hjemmeboende.   

Til toppen