Kreftkoordinator

Kreftomsorg Namsskogan kommune

Har du fått en kreftdiagnose eller kjenner du noen som har fått kreft?
 

Å få en kreftdiagnose påvirker hverdagen, og familie og venner blir også berørt. Det kan være godt å ha en egen kontaktperson i kommunen. Kreftsykepleier skal være med å sikre en trygg og helhetlig kreftomsorg.

Alle mennesker er forskjellige og har ulike behov for oppfølging og støtte. Målet vårt er å opprettholde god livskvalitet for kreftpasienter og deres pårørende.

Hva kan kreftsykepleier bidra med?

  • Samtaler, råd og veiledning til pasient og pårørende
  • Gi oversikt over relevante tilbud og tjenester
  • Undervisning, råd og veiledning til helsepersonell
  • Forebyggende tiltak og opplysning om kreft
  • Sorgarbeid og oppfølging av etterlatte

Kreftsykepleier har tett samarbeid med fastleger, akuttavdelingen, psykisk helsetjeneste og hjemmesykepleien og tar kontakt med andre tjenesteytere ved behov for koordinering.

Kreftsykepleie er gratis og et lavterskeltilbud. Du må gjerne ta kontakt selv, eller si ifra til behandlende lege på sykehuset eller fastlegen.

Ved øyeblikkelig hjelp, ta kontakt med din fastlege eller legevakta.

Kontakt oss
Kreftsykepleier Linda Uleberg 41504507

Til toppen