Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie gis med bakgrunn i nødvendig helsehjelp. Helsehjelpen kan omfatte behandling, pleie og omsorg, for å kunne mestre å bo i eget hjem så lenge som mulig. 

Hjemmesykepleie

 

Har du spørsmål?

Hjemmesykepleie/hjemmehjelp Hjemmebasert omsorg

Avdeling

Telefon1:     958 07 980
Telefon2:     958 87 445

Til toppen