Støttekontakt

En støttekontakt hjelper en annen person gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter

Barn og voksne som har behov for å få hjelp til å ha et sosialt liv og en meningsfull fritid kan søke sin kommune om å få støttekontakt.

Støttekontakten kan komme på besøk hjemme, være med på trening /aktivitet, bli med på kafé, kino, idrettstilstelninger og andre sosiale aktiviteter.

Fritidskontakt/Støttekontakt