Listeforslag ved kommunestyrevalget 2023 i Namsskogan

Fristen for å levere lister er fredag 31. mars kl. 12:00. -Da må listen være levert til Namsskogan kommune. Vi anbefaler partiene om å lever listene elektronisk.

Her kan du lese mer om listeforslag

Brukerstyrt personlig assistent

Brukerstyrt personlig assistent

Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ organisering av praktisk og personlig bistand, opplæring og støttekontakt.  Har du svært nedsatt funksjonsevne og har behov for praktisk og personlig hjelp i dagliglivet, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA). 

Målet er at du skal ha et mest mulig aktivt liv til tross for funksjonshemningen

Brukerstyrt personlig assistent

Til toppen