Leve hele livet - kvalitetsreformen for eldre

 

Leve hele livet handler om hvordan vi kan utvikle helse- og omsorgstjenestene og skape et mer aldersvennlig og bærekraftig samfunn.

Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger og ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene.

Utgangspunktet for reformen er en erkjennelse av at de gode løsningene finnes lokalt, og at de i enda større grad kan spres til andre. 

Målet er å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye og innovative løsninger på utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene.

Spørreundersøkelse

For at vi skal kunne iverksette tiltak i kommunen som sikrer et aldersvennlig samfunn er din mening viktig. Prosjektgruppen har utviklet en undersøkelse.

Vi håper alle besvarer undersøkelsen - også yngre mennesker. Dette vil gi kommunen en unik innsikt i hva innbyggerne våre mener om flere viktige tema som angår alle.

Nå i første omgang vil vi bruke resultatene fra undersøkelsen til å finne ressurser og svakheter i det aldersvennlige samfunnet. Vi har alle et ansvar å bidra til å skape i et aldersvennlig samfunn. 

Svar på spørreundersøkelsen

Leve hele livet