Koordinerende enhet

Koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering skal bidra til å sikre at du som pasient/bruker får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Koordinerende enhet