Listeforslag ved kommunestyrevalget 2023 i Namsskogan

Fristen for å levere lister er fredag 31. mars kl. 12:00. -Da må listen være levert til Namsskogan kommune. Vi anbefaler partiene om å lever listene elektronisk.

Her kan du lese mer om listeforslag

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet

Koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering skal bidra til å sikre at du som pasient/bruker får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Koordinerende enhet

Til toppen