Støtteordninger

 Regionale og kommunale ordninger

Idrett

Idrettsstipend for ungdom

Seniorer

Den kulturelle spaserstokken - DKSS (Kulturdep.)

Ungdom

Den kulturelle skolesekken - DKS

Aktiv ungdom

Nærmiljøtilskudd

Tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner (Regjeringen)

Spillemidler

Har din organisasjon planer om å bygge eller rehabilitere et anlegg for idrett og fysisk aktivitet, kan du søke om tilskudd i form av spillemidler.

Om spillemidler
Spillemidler er overskudd fra pengespillene til Norsk Tipping AS. Målet med tilskuddet er å skape mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Kulturdepartementet fastsetter reglene for hvordan overskuddet skal fordeles, mens kommunen mottar og behandler søknadene.

Du kan søke tilskudd til:

  • nybygg av idretts-, frilufts- eller nærmiljøanlegg 
  • rehabilitering av idretts-, frilufts- eller nærmiljøanlegg

Spillemidler til idrett -, frilufts- og nærmiljøanlegg