Kirke

Informasjon fra Den norske kirke i Namsskogan

Kirka er behjelpelig med dåp, konfirmasjon, kirkelig vielse og gravferd. Kirkeverge er behjelpelig ved spørsmål om graver på kirkegårdene.

Kirkekontoret og kirkeverge:

For kontakt:
Kirkeverge Janne Britt Johansen
E-post: kirkeverge@namsskogan.kirken.no / Mob: 958 62 891
Postadresse: Lupinveien 8, 7896 Brekkvasselv

Fungerende sokneprest Martin Ottosson
E-post: lierneprest@gmail.com

Namsskogan Blomsterfond (kontakter):
Eva Grøndal Bakken (leder) mob: 970 88 942
Inger Marie B. Myrvold mob: 456 05 922
Anne Merethe Pedersen mob: 958 62 890
Kontonummer: 4213.56.48188.
VIPPS: 657958

Namsskogan Menighetsråd 2023-2027
Faste medlemmer:
Trond Smalås
Anne Elisabeth Brekkvassmo
Anne Nordfjell
Anne Merethe Pedersen
Venche Bygseth Kvalvik
Berit Clausen Fiskum  (1.varamedlem)

Varamedlemmer:
Thorbjørn Iversen
Knut Jostein Nyheim
Heidi Aasnes

I Namsskogan kommune er det tre kirker/kapell.
Trones kirke, fra 1832

Bjørhusdal kapell, fra 1970

Skorovatn kapell, fra 1965