Listeforslag ved kommunestyrevalget 2023 i Namsskogan

Fristen for å levere lister er fredag 31. mars kl. 12:00. -Da må listen være levert til Namsskogan kommune. Vi anbefaler partiene om å lever listene elektronisk.

Her kan du lese mer om listeforslag

Kirke

Kirke

Informasjon fra Den norske kirke i Namsskogan

Kirka er behjelpelig med dåp, konfirmasjon, kirkelig vielse og gravferd. Kirkeverge er behjelpelig ved spørsmål om graver på kirkegårdene.

Kirkekontoret og kirkeverge:

For kontakt:
Kirkeverge Janne Britt Johansen
E-post: kirkeverge@namsskogan.kirken.no / Mob: 958 62 891
Postadresse: Lupinveien 8, 7896 Brekkvasselv

Fungerende sokneprest Martin Ottosson
E-post: lierneprest@gmail.com

Kantor Joar Myrvang / Mob: 481 29 680

Namsskogan Blomsterfond (kontakter):
Eva Grøndal Bakken (leder) mob: 970 88 942
Inger Marie B. Myrvold mob: 456 05 922
Inger Brekkvassmo mob: 452 75 381
Kontonummer:4448.19.78995
VIPPS: 657958

Namsskogan Menighetsråd 2019-2023
Odd Bakken (leder)
Anne Elisabeth Brekkvassmo (nestleder)
Trond Smalås
Anne Merethe Pedersen
Mona K. Trones
Heidi Brekkvassmo (varamedlem)

I Namsskogan kommune er det tre kirker/kapell.
Trones kirke, fra 1832

Bjørhusdal kapell, fra 1970

Skorovatn kapell, fra 1965

Til toppen