Namsskogan treningssenter

Namsskogan treningssenter

  

Informasjon om bruk av treningsrom

 

1.Juni 2021 ble det innført betaling for bruk av treningsrommet på omsorgssenteret i henhold til politisk vedtak.

Det ble også innført nye aldersgrenser.

Aldersgrense settes til 14 år i følge med foresatte eller person over 23 år. Fra fylte 16 år kan man trene uten foresatte.

Årlig treningsavgift settes til kr 500,- pr. stk. eller 1000,- for familiemedlemskap.

Med familie menes samme husstand.

For betaling og registrering av nøkkelbrikker til treningsrommet er det bare å henvende seg til servicekontoret på kommunehuset.

Til toppen