Gratis boligtomt

Alle som bygger en bolig får tilbud om gratis tomt innenfor regulerte boligområder der infrastrukturen er lagt frem og der kommunen står som grunneier av tomten. Dersom det er andre aktører som eier tomten blir det utbyggers ansvar og kjøpe arealet.

Kommunen eier en del ferdig regulerte tomter med kort avstand til nødvendig infrastruktur.  Alle som ønsker og sette opp en bolig på en slik tomt vil få denne gratis. Kommunen tilbyr kun gratis tomt og vil ikke ta noen kostnader med infrastruktur som eventuelt mangler eller som ligger langt unna en tomt.

Et ufravikelig krav er at Namsskogan kommune står som eier av tomten. Dersom noen andre eier grunnen blir det utbyggers ansvar og kjøpe dette arealet fra grunneier. 

Søknad sendes til postmottak@namsskogan.kommune.no

Krav til innhold i søknad:

  • Navn på søker.
  • Tegningsgrunnlag for boligen/boligene.
  • Adresse på tomt eller annen henvisning som viser hvilken tomt det gjelder.