Informasjon om felles daglegevakt

Kommunene i Indre Namdal vil teste felles daglegevakt i første halvdel av 2024. Dette er en veileder for innbyggere i forbindelse med forsøket/pilotering: