INFORMASJON FRA FAMILIESENTERET

    Fra oktober har vi ingen Helsesykepleier i Namsskogan. Det jobbes med rekruttering. Fremover vil Janne Dyveke Vik følge opp helsestasjon 0-5 år, og Renate Greiner ha ansvar for skolehelsetjenesten. 
For spørsmål, ta kontakt med Janne Dyveke Vik 951 03 999.
Telefon til helsestasjon er nå viderekoblet til Janne. 

    Fra oktober begynner vi å jobbe med et rusforebyggende prosjekt, og har ansatt Ingrid Tømmermo-Reitan som prosjektmedarbeider i ett år. Mer informasjon om prosjektet kommer etter hvert!

    Vi kjøper nå tjenester fra Familiebasen i Grong som dekker kommunens tilbud innen rus - og psykisk helse for voksne. 

Hvem kan ta kontakt med Familiebasen:
Opplever du milde og moderate psykiske vansker, rusproblematikk eller livskriser kan du ta kontakt med oss. 
Vi gir også tilbud til deg dersom du har behov for oppfølging knyttet til andre behandlingsforløp. 
Tjenesten kan også være et tilbud til deg som er pårørende. Du trenger ingen henvisning fra lege for å komme i kontakt med oss.
 Vi vil være fysisk til stede i Namsskogan fast 1-2 dager i uka om du ikke ønsker å komme til Grong for å møte oss der. 

Hva tilbyr vi?
Tilbudet kan inneholde:
•    Individuelle samtaler
•    Parsamtaler
•    Familiesamtaler
•    Råd/ veiledning og mestringssamtaler knyttet til utfordringer med psykisk helse eller rus.  
Vi samarbeider med: NAV, legekontor, PPT, barnevern, sykehus (2. linjetjenesten), mental helse, frivilligsentralen, Frisk i friluft (turgruppe) og andre etter behov.
Alle tilbudene som Frisklivssentralen i Grong tilbyr, er innbyggere i Namsskogan velkommen til å delta på.
Her kan du lese mer om Frisklivssentralen: 
https://www.grong.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/friskliv-og-mestring/

Hva koster det?
Tjenesten er et gratis lavterskeltilbud.

Hvem møter du?
Du kan møte sykepleier, barnevernspedagog, barnehagelærer, klinisk sosionom, psykologspesialist, helsesykepleiere, lege eller fysioterapeut
Familiebasen har spesiell fagkompetanse i forhold til fagområdene psykisk helse og rus som nå tilbys voksne innbyggere i Namsskogan

Hvordan komme i kontakt med oss
Du trenger ingen henvisning fra lege for å komme i kontakt med oss.
Du kan kontakte oss direkte via vårt telefonnummer 948 03 158.