Valg

Stortings- og sametingsvalg 2021

Valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget er mandag den 13. september 2021, fra kl. 10:00 - 20:00.

Du må stemme i egen kommune på valgdagen. 

Den ordinær forhåndsstemmieperioden har startet, og du kan forhåndsstemme til og med 10. september. 

Grunnet koronasituasjonen oppfordres dere til å forhåndsstemme.

Står du i manntallet?  

Mantallet legges ut cirka 10. juli ved serviceavdelingen i Namsskogan kommunehus og her kan du undersøke om du står i manntallet. 

Tidligstemmeperioden starter 1. juli og varer til 9. august. 

Den ordinære forhåndsstemmeperioden starter 10. august og varer til 10. september. 

Det kan tidlig- og forhåndsstemmes på kommunehuset i Namsskogan. 
Åpningstiden er mandag til fredag mellom kl. 09:00 og 15:00. 

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan komme seg til et valglokale, kan be om å få stemme hjemme. 

Velgere som ikke har mulighet til å avgi sin stemme i Fastlands-Norge i stemmeperioden kan forhåndsstemme i utlandet, på Svalbard eller på Jan Mayen.

Ved det kommende stortings- og sametingsvalget får du tilsendt valgkortet ditt digitalt. 

Det er viktig at vi sammen gjennomfører stortings- og sametingsvalget på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Husk at du kan forhåndsstemme.

Til toppen