Mottatte listeforslag

Her vil listeforslagene fra partiene publiseres etterhvert som de kommer inn.

Senterpartiet (PDF, 72 kB)

Arbeiderpartiet (PDF, 77 kB)

Optimum (PDF, 104 kB)