Demensomsorg

Demensomsorg

Demens er en fellesbenevnelse for flere hjernesykdommer som oftest opptrer i høy alder og fører til en kognitiv svikt.

Til toppen