Årsmøte i Namsskogan Sanitetsforening

Dato
29. februar 2024
Tid
18:00 - 20:00
Sted
Vertshuset Nams-Inn

Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av møteleder og sekretær
Årsmelding og Aktivitetsoversikt
Regnskap
Bevilgninger og budsjett 2024
Handlingsplan
Valg
Utsendinger til Landsmøte og Fylkesårsmøtet
Evt, saker må sendes til styret innen 08.02.2024

Sakspapir fås ved henvendelse til leder Bjørg Myran, 99 58 78 59, mail; bjorgmyran@gmail.com
Loddsalg – husk gevinst
Bevertning etter årsmøte
Velkommen
 

Arrangør

Namsskogan Sanitetsforening

Kontakt

Bjørg Myran