Fysioterapi

Fysioterapeut Øyvind Arnes Johansen er spesialist i Allmen fysioterapi.Tlf: 74 33 33 30

Praksisen vil normalt ha åpent mandag til torsdag.
Fysioterapeut holder til i 2.etg. på Holmensentret på Namsskogan.
 

Praksisen består av 20% kommunal stilling og 50% privat praksis med driftsavtale med kommunen.
Praksisen er allmenn og åpen for alle som har behov for fysioterapi.

For å få refundert hele, eller deler av egenandelen ifm behandling i privat praksis må pasientene ha henvisning fra lege.

_________________________________________________________________________

 

ÅPNINGSTIDER PÅ NAMSSKOGAN FYSIKALSKE I SOMMER - 2017!

Ifm med ferieavviklingen har Fysioterapeut Øyvind gjort avtale med Per Martin Westerfjell at han jobber endel i privat praksis på Namsskogan når han har på ferie.  Åpningstidene for Namsskogan Fysikalske blir da slik:

Uke 24: Åpent

Uke 25: Åpent

Uke 26: Åpent

Uke 27: Åpent

Uke 28: Feriestengt

Uke 29: Åpen

Uke 30: Åpent

Uke 31: Åpent

Uke 32: Åpent

Uke 33: Feriestengt

Uke 34: Feriestengt

Uke 35 Åpent
Øyvind jobber t.o.m. 31 aug,
Magnus jobber f.o.m. 1 sept.

Namsskogan Fysikalske

Sist endret 19.06.2017 14:30