Flyktningetjenesten og Voksenopplæring

Voksenopplæring er videregående opplæring som er tilpasset voksne. Du må være over 25 år, og ikke ha fullført videregående for å ha rett til opplæring for voksne.

Kontakt:
Namsskogan kommune, 7890 Namsskogan tlf: 74 33 32 00
 

Ansvarlig:
Enhetsleder Macumbe A. Eninga

Lærere innen voksenopplæringen i Namsskogan er:
Martyna Mynarikova mob: 471 51 782
Anita Pedersen mob: 930 55 371

FLYKTNINGETJENESTEN

Informasjon om flyktningetjenesten og voksenopplæring i Namsskogan kommune (kommer)
 

VOKSENOPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG

Voksenretten

Voksne, fra og med det året de fyller 25 år, og som ikke tidligere har gjennomført videregående opplæring, kan ha lovfestet rett til videregående opplæring tilrettelagt for voksne (komprimerte opplæringsløp).

Retten gjelder voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som tidligere ikke har gjennomført videregående opplæring. Alle voksne som, etter søknad, er tatt inn til videregående opplæring, har rett til å fullføre opplæringsløpet. Det er ingen øvre aldersgrense for å søke videregående opplæring. 

Søking til opplæring

Inntak til videregående opplæring spesielt organisert for voksne skjer etter søknad på eget registrerings-/søknadskjema, og med bakgrunn i en søkerens realkompetanse.

Her finner du annonse om søknadsfrist . De videregående skolene tar imidlertid imot søknader fortløpende hele året, men hovedinntaket for oppstart påfølgende høst skjer med bakgrunn i registrerte søknader hver vår. 

Kortfattet informasjon om rettigheter, søknadsprosess og organisering finnes i dette faktaarket.

I Nord-Trøndelag har vi lang og bred erfaring med videregående opplæring tilrettelagt for voksne, og de siste årene har det vært store muligheter for opplæring innen en rekke utdanningsprogram.  

 

Voksenopplæringstilbudet for skoleåret 2014 - 2015 finner du her.

Ta gjerne kontakt med nærmeste videregående skole, inntakskontoret eller karrieresenteret for mer informasjon om hvilke muligheter du har. 

Sist endret 05.10.2017 09:49
Fant du det du lette etter?