Fakta om Namsskogan

Velkommen til NAMSSKOGAN
- Toppen i Namdalen

Namsskogan kommune ligger i Indre Namdal iTrøndelag fylke. Namsskogan er en av kommunene i Trøndelag som har hatt størst vekst i folketall. Med sine1417 km2 er kommunen rik på muligheter for natur og friluftsliv (bla. Børgefjell Nasjonalpark), jakt og fiske. Man finner også et rikholdig organisasjons- og kulturliv i kommunen. Namsskogan kommune har ca. 120 ansatte som yter god service og tjenesteyting overfor kommunens innbyggere. Våre verdisyn er åpenhet, respekt, likeverd og humor. Kommunen har to skoler og tre barnehager med god standard og med fine uteområder for friluftsliv, ballspill og ski aktiviteter, samt at kommunen har to svømmehaller og en stor flerbrukshall.

Kommunikasjon
Det er veldig god kommunikasjonsmulighet med E 6 og jernbane gjennom kommunen.
I Namsskogan har vi 2 jernbanestasjoner som er; Lassemoen (Trones) og Namsskogan, og det kan bestilles tilbringertjeneste (drosje) til rimelig takst. Tar du toget til Namsskogan kommune så er det kort vei inn til Børgefjell Nasjonalpark. Namsskogan kommune har en innfallsportal til Børgefjell Nasjonalpark på Smalåsen.

Hvis du skal kjøre bil til Namsskogan kommune etter E6 så vil det ta ca 1 1/2 fra Steinkjer eller Mosjøen.

Infrastruktur
Namsskogan kommune har gjennom mange år satset sterkt på tilrettelegging for ung og gammel. Dette gjenspeiler seg i dag gjennom ei moderne og godt utbygd barne- og ungdomsskole med svømmebasseng og skolefritidsordning.

Kommunen har videre gode barnehagetilbud og et moderne alders- og sykeheim. Dette gir trygghet for alle generasjoner.

Kommunen kan ellers tilby attraktive boligtomter i regulerte områder til gunstig pris.
Ta kontakt med Namsskogan kommune for å uthøre deg om dette unike tilbudet.

Ferie og fritid
I Namsskogan er det gode muligheter for jakt, fiske og friluftsliv. Kommunen er med sine 1417 km2 et eldorado når det gjelder friluftsliv. Få kommuner i landet har så store områder med urørt natur som bare ligger og venter på å bli inntatt av jegere, fiskere og friluftsfolk.

Ellers har kommunen et av Trøndelags største feriemål, Namsskogan Familiepark i kommunen. Her kan du oppleve kultur, fart, spenning, nordiske dyr og mye annet. Det anbefales å ta turen hit. Et flott feriemål for alle. Tar du toget til Lassemoen stasjon så tar det ca 10 minutter med bil til Namsskogan Familiepark på Trones.

Deler av kommunen er tilrettelagt for friluftsliv, mens andre områder er totalt uberørte til glede for den som vil oppleve ekte villmark. I Namsskogan har vi mange utleiehytter som du som besøkende kan leie. Ta kontakt med våre friluftsaktører.

Jakt og fiske har gjennom tidene vært en livsviktig del av næringsgrunnlaget for folk i Namsskogan. Bygda er kjent for sine gode bestander av småvilt og storvilt, og ikke minst for sine områder for bærsanking.

Namsskogan Fjellstyre tilbyr jakt og fiskekort for hele Namsskogan og Børgefjellområdet, og har dessuten 18 utleiehytter i området.

Vi ønsker deg en god tur i Namsskogans skjønne natur, enten på fisketur, bærtur, jakttur eller for en stille og rolig tur for å nyte naturen.

Næringsarbeid
Kommunen ønsker flere næringsetablerere og flere innbyggere. Derfor utøves en aktiv næringspolitikk med støtte til nyetablerere og eksisterende virksomheter, både økonomisk og gjennom fysisk tilrettelegging og veiledning. Namsskogan kommune har et godt etablert næringsapparat som står til tjeneste.

Fakta om Namsskogan kommune:
Antall innbyggere:
ca 900 stk (pr 01.09.15)
Areal:
1.417 km2

 
Tettsteder:
Namsskogan, Brekkvasselv, Trones og Skorovatn

 
Kommunesenter:
Namsskogan

 
Viktige næringsveier:
Landbruk inkl. reindrift, turisme og industri.

Skoler:
Namsskogan skole
Trones skole

Barnehager:
Bamsebo barnehage (Trones)
Labbetussen barnehage (Brekkvasselv)
Lonet barnehage (Namsskogan)
 
Svømmehaller:
Namsskogan kommune har 2 svømmehaller i kommunen, og disse ligger på Trones og Namsskogan.
 
Flerbrukshall:
Namsskogan kommune har en flerbrukshall i håndballhall størrelse. Denne ligger på Namsskogan sammen med Namsskogan skole.