Motorferdsel i utmark

I utgangspunktet er det ikke tillatt med motorferdsel i utmark, men det finnes noen unntak:

 

Snøscooterløyper

 

I Namsskogan kommune har vi 11 mil med fantastiske snøscooterløyper for fornøyelseskjøring! 

Beklageligvis har vi måttet avsluttet samarbeidet med GoMap om salg av løypekort. Vi går dermed tilbake til scooterlisens.no der vi selger kort og legger ut informasjon.  

Det er parkeringsplasser i tilknytning til løypene på Trones, Brekkvasselv og Namsskogan. 
 

  Leiekjørere

  Dersom du har behov for å transport med snøscooter utenfor løypene kan leiekjørerne kan ta på seg oppdrag.
  Leiekjørerne tilbyr:
  • Transport mellom bilveg og hytte
  • Tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag
  • Transport for massemedia på reportasjeoppdrag
  • Transport av funksjonshemmede
  • Transport av ved
  • Transport etter dispensasjon i medhold av denne forskrifts § 6,
   

  Navn

  Sted

  Telefon

  E-post

  Trond Smalås

  Smalåsen

  48025606

  trsmalaa@online.no

  Ove T. Mellingen

  Namsskogan

  95807977

  ove.torstein.mellingen@ntebb.no

  Namsskogan Fjellstyre

  Namsskogan

  41558176/90082818

  namsskogan@fjellstyrene.no

  Namsskoganbygg AS

  Namsskogan

  74333430/90740765

  per.otto@namsskoganbygg.no

  Jarle Fløan

  Namsskogan

  95076804

   

  Knut Berger

  Trones

  94146010

  knut@namdalbruk.no

  Vik Naturopplevelser

  Trones

  41468400

  kaavik@online.no

  Harry Sagmo

  Trones

  91723883

   

  Odd Bakken

  Trones

  95833227

  odd.bakken@namsskogan.kommune.no


   

  Dispensasjon for bruk av snøscooter i utmark

  Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.

  Det kan søkes om dispensasjon for f.eks.:

  • Transport mellom bilveg og hytte, dersom traseen er mer enn 2,5 km. 
  • Transport av ved
  • Transport av funksjonshemmede

  Du trenger ikke søke for nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder og i jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring. Lov om motorferdsel § 4 nevner også flere generelle tillatelser.

  Søk om om dispensasjon for motorferdsel i utmark og vassdrag

  Kart med inntegnet trasè må legges ved for at vi skal kunne behandle søknaden.