Motorferdsel i utmark

I utgangspunktet er det ikke tillatt med motorferdsel i utmark, men det finnes noen unntak:

 

Snøscooterløyper

OBS! 22.04.19: 
Løypene er nå stengt.

I Namsskogan kommune har vi 11 mil med fantastiske snøscooterløyper for fornøyelseskjøring! 

Det er parkeringsplasser i tilknytning til løypene på Trones, Brekkvasselv og Namsskogan. 

Løypekort kan kjøpes via nettsiden Gomap. Vi anbefaler alle å laste ned appen "Gomap". Denne kan brukes til bl.a.:

 • Se hvilke løyper som er åpne
 • Kjøpe løypekort
 • Se p-plasser, servicefunksjoner mm. 
 • Motta driftsmeldinger (push-meldinger)
 • Finne nyttig informasjon og status vedrørende løypene 
   

Leiekjørere

Dersom du har behov for å transport med snøscooter utenfor løypene kan leiekjørerne kan ta på seg oppdrag.
Leiekjørerne tilbyr:
 • Transport mellom bilveg og hytte
 • Tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag
 • Transport for massemedia på reportasjeoppdrag
 • Transport av funksjonshemmede
 • Transport av ved
 • Transport etter dispensasjon i medhold av denne forskrifts § 6,
 

Navn

Sted

Telefon

E-post

Trond Smalås

Smalåsen

48025606

trsmalaa@online.no

Ove T. Mellingen

Namsskogan

95807977

ove.torstein.mellingen@ntebb.no

Namsskogan Fjellstyre

Namsskogan

41558176/90082818

namsskogan@fjellstyrene.no

Namsskoganbygg AS

Namsskogan

74333430/90740765

per.otto@namsskoganbygg.no

Jarle Fløan

Namsskogan

95076804

 

Knut Berger

Trones

94146010

knut@namdalbruk.no

Vik Naturopplevelser

Trones

41468400

kaavik@online.no

Harry Sagmo

Trones

91723883

 

Odd Bakken

Trones

95833227

odd.bakken@namsskogan.kommune.no


 

Dispensasjon for bruk av snøscooter i utmark

Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.

Det kan søkes om dispensasjon for f.eks.:

 • Transport mellom bilveg og hytte, dersom traseen er mer enn 2,5 km. 
 • Transport av ved
 • Transport av funksjonshemmede

Du trenger ikke søke for nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder og i jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring. Lov om motorferdsel § 4 nevner også flere generelle tillatelser.

Søk om om dispensasjon for motorferdsel i utmark og vassdrag

Kart med inntegnet trasè må legges ved for at vi skal kunne behandle søknaden.