Motorferdsel i utmark

I utgangspunktet er det ikke tillatt med motorferdsel i utmark, men det finnes noen unntak:

 

Snøscooterløyper

OBS! 22.04.19: 
Løypene er nå stengt.

I Namsskogan kommune har vi 11 mil med fantastiske snøscooterløyper for fornøyelseskjøring! 

Det er parkeringsplasser i tilknytning til løypene på Trones, Brekkvasselv og Namsskogan. 

Løypekort kan kjøpes via nettsiden Gomap. Vi anbefaler alle å laste ned appen "Gomap". Denne kan brukes til bl.a.:

 • Se hvilke løyper som er åpne
 • Kjøpe løypekort
 • Se p-plasser, servicefunksjoner mm. 
 • Motta driftsmeldinger (push-meldinger)
 • Finne nyttig informasjon og status vedrørende løypene 
   

Leiekjørere

Dersom du har behov for å transport med snøscooter utenfor løypene kan leiekjørerne kan ta på seg oppdrag.
Leiekjørerne tilbyr:
 • Transport mellom bilveg og hytte
 • Tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag
 • Transport for massemedia på reportasjeoppdrag
 • Transport av funksjonshemmede
 • Transport av ved
 • Transport etter dispensasjon i medhold av denne forskrifts § 6,
 

Navn

Sted

Telefon

E-post

Trond Smalås

Smalåsen

48025606

trsmalaa@online.no

Ove T. Mellingen

Namsskogan

95807977

ove.torstein.mellingen@ntebb.no

Namsskogan Fjellstyre

Namsskogan

41558176/90082818

namsskogan@fjellstyrene.no

Namsskoganbygg AS

Namsskogan

74333430/90740765

per.otto@namsskoganbygg.no

Jarle Fløan

Namsskogan

95076804

 

Knut Berger

Trones

94146010

knut@namdalbruk.no

Vik Naturopplevelser

Trones

41468400

kaavik@online.no

Harry Sagmo

Trones

91723883

 

Odd Bakken

Trones

95833227

odd.bakken@namsskogan.kommune.no


 

Dispensasjon for bruk av snøscooter i utmark

Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.

Det kan søkes om dispensasjon for f.eks.:

 • Transport mellom bilveg og hytte, dersom traseen er mer enn 2,5 km. 
 • Transport av ved
 • Transport av funksjonshemmede

Du trenger ikke søke for nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder og i jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring. Lov om motorferdsel § 4 nevner også flere generelle tillatelser.

Søk om om dispensasjon for motorferdsel i utmark og vassdrag

Kart med inntegnet trasè må legges ved for at vi skal kunne behandle søknaden. 

Sist endret 23.04.2019 15.01
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Bjørn Tore Nordlund
Kommunalsjef Teknisk
Ann Kristin Sjøenden
Jordbrukssjef