Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordning (SFO)

 

Betalingssatser for barnehage og SFO

Barnehagesatsene justeres i tråd med nasjonale føringer.
Betalingssatser for barnehage og SFO
Plass: Oppholdstid 2022 (01.01-31.07) 2022 (01.08-31.12)
BARNEHAGE 5 dg pr uke (100%) 3315 3050
4 dg pr uke (80%) 2652 2440
3 dg pr uke (60%) 1989 1830
2 dg pr uke (40%) 1326 1220
1 dg pr uke (20%) 663 610
Søskenmoderasjon 2 barn -30% -30%
3 barn -50% -50%
Kjøp av ekstra dg i bhg 250 250
SFO 2022
Helplass 2010
Deltidsplass (inntil 10t/uke) 860
Miniplass (før/etter/onsdag) (inntil 5t/uke) 450
Enkeltdag SFO 260
Til toppen