Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordning (SFO)

 

Betalingssatser for barnehage og SFO Barnehagesatsene justeres i tråd med nasjonale føringer. Fra 01.01.20 er ny nasjonal makspris per måned 3 135 kroner. Betalingssatsene for skolefritidsordning er uendret.
Betalingssatser for barnehage og SFO
Plass: Oppholdstid Gammel sats NY SATS
BARNEHAGE 5 dg a 8,5 t 2990 3135
4 dg a 8,5 t 2392 2508
3 dg a 8,5 t 1794 1881
2 dg a 8,5 t 1196 1254
1 dg a 8,5 t 598 627
SFO
Helplass 01.08.21-31.07.22 1895 1895
Deltidsplass 17.08.21-17.06.22 810 810
Miniplass 17.08.21-17.06.22 410 410
Enkeltdag bhg/SFO Etter avtale 230 230
1/2 enkeltdag (før/etter skoletid) Etter avtale 115
Til toppen