Listeforslag ved kommunestyrevalget 2023 i Namsskogan

Fristen for å levere lister er fredag 31. mars kl. 12:00. -Da må listen være levert til Namsskogan kommune. Vi anbefaler partiene om å lever listene elektronisk.

Her kan du lese mer om listeforslag

Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordning (SFO)

Betalingssatser- SFO

  • Satsen for helplass over 12 t/uke er 2.010 kr/mnd. Under 12 timer er satsen 860 kr/mnd.
    Vi har også et minitilbud på SFO (onsdager), som koster 450 kr/mnd.
  • I tillegg er det kostpenger pr. mnd. Prisen for kjøp av ekstradager er kr 260 pr. dag.
  • Alle 1. klassinger har gratis SFO tilbud.
     
Til toppen