Listeforslag ved kommunestyrevalget 2023 i Namsskogan

Fristen for å levere lister er fredag 31. mars kl. 12:00. -Da må listen være levert til Namsskogan kommune. Vi anbefaler partiene om å lever listene elektronisk.

Her kan du lese mer om listeforslag

Pedagogisk- psykologisk tjeneste

Pedagogisk- psykologisk tjeneste

Namsskogan kommune kjøper PPT-tjenester av Grong kommune. 

Les mer om tjenesten på Grongs hjemmesider. 

Til toppen