RÅD OG INFORMASJON OM KORONA

Barnehage

Barnehage

Det er 3 barnehager i Namsskogan kommune. Barnehagene er lokalisert på Trones, Brekkvasselv og Namsskogan. 

Barnehage

 

Betalingssatser for barnehage og SFO Barnehagesatsene justeres i tråd med nasjonale føringer. Fra 01.01.20 er ny nasjonal makspris per måned 3 135 kroner. Betalingssatsene for skolefritidsordning er uendret.
Betalingssatser for barnehage og SFO
Plass: Oppholdstid Gammel sats NY SATS
BARNEHAGE 5 dg a 8,5 t 2990 3135
4 dg a 8,5 t 2392 2508
3 dg a 8,5 t 1794 1881
2 dg a 8,5 t 1196 1254
1 dg a 8,5 t 598 627
SFO
Helplass 1895 1895
Deltidsplass 810 810
Miniplass 410 410
Enkeltdag bhg/SFO 230 230
Til toppen