SKOLE / BARNEHAGE; Planer, reglement og søknader

 

Planer

 

SKOLERUTE FOR ELEVENE I NAMSSKOGAN KOMMUNE 2019-2020 (PDF, 480 kB)

 

Reglement / Vedtekter

Barnehagevedtekter (PDF, 277 kB); ny 2016

Ordensreglement for skolene i Namsskogan (PDF, 312 kB)

Rutinebeskrivelse; Mobbesaker (PDF, 145 kB)

Skoleregler; Namsskogan skole (PDF, 328 kB)

SFO-vedtekter (PDF, 305 kB); ny 2016

Søknader

SFO søknadskjema 2017 (PDF, 51 kB) (pdf-utgave)
 

Indre Namdal PPT ~ Skjema

Vi ønsker å gå over til digitale skjema. Foreløpig er det snakk om henvisningsskjema, individ og system. Forespørsel om sakkyndig vurdering ligger der også, men det kan man fortsatt skrive ut og fylle inn manuelt eller digitalt.  Henvisningsskjema for individ.

Kan også nås via nettsiden til Grong kommune under PPT.
Direkte link:
https://www.grong.kommune.no/skole-barnehager-og-sfo/ppt-pedagogisk-psykologisk-tjeneste/

Elevtjenester

Nullmobbing.no
Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter

Fant du det du lette etter?