MOT - Namsskogan

Klikk for stort bilde

 

Om MOT:

MOTs
målgruppe er alle ungdommer der en skole eller kommune har inngått en partneravtale med MOT. Det er dokumentert at MOT har effekt på flere områder: Ungdoms selvtillit, optimisme og mot. I tillegg styrkes opplæringskvalitet og læringsorientering ved bruk av MOT. MOT forebygger hyppig mobbing, mistrivsel, gruppepress, ensomhet og rusmisbruk. MOT beskytter mot de mest negative utslagene i ungdomstiden.

Kontaktpersoner for MOT Namsskogan:

MOT informant Anne Fjerdingøy
MOT informant Renate Greiner

Namsskogan kommune har vedtatt og underskrevet et MOT manifest mot mobbing:
 

Lenker: http://www.mot.no/