Flyktningetjenesten og Voksenopplæring

Kontakt:
Namsskogan kommune, 7890 Namsskogan tlf: 74 33 32 00
 

Ansvarlig:
Enhetsleder Macumbe A. Eninga, e-post: macumbe.eninga@namsskogan.kommune.no mob: 481 75 974

Guide for flyktningetjenesten og voksenopplæringe (PDF, 2 MB)

 

I 2015 mottok Namsskogan kommune flyktninger for første gang i historie. Per november 2017 var det kommet 57 flyktninger til kommunen. Noen er bosatt direkte fra flyktningeleir i utlandet, andre er bosatt fra asylmottak i Norge, mens andre kom gjennom familiegjenforening.

Det ble i 2016 opprettet egen flyktningetjeneste og voksenopplæring. Begge enheter er underlagt samme administrasjon. Enhetene har vært og kommer fortsatt til å være gjenstander for store endringer som følge av behovsendring og kompetanseutvikling i arbeid med flyktninger.

Voksenopplæring har ansvar for undervisning i norsk og samfunnskunnskap. Flyktningetjenesten har koordineringsansvar for etablerings- og bosettingsarbeid av nyankomne flyktninger, og introduksjonsprogram. Både voksenopplæring og flyktningetjenesten har et godt bosettings- og integreringsarbeid og det å legge til rette for et godt tilbud for norsk opplæring og introduksjonsprogram som hovedmål.

Alt om flyktningetjenesten og voksenopplæring i Namsskogan kommune finner man i guiden. Guiden er tilpasset informasjons- og veiledningsbehov for både eksterne aktører, ansatte og flyktninger. Guiden oppdateres to ganger årlig.

Grunnskoleopplæring for voksne

Voksne kan ha behov for grunnskoleopplæring i hele fag eller i bare grunnleggende ferdigheter. Grunnskoleopplæring for voksne er en rett som er lovfestet. Opplæringen skal være gratis og tilpasset den enkeltes behov. Kommune har ansvar for grunnskoleopplæring for voksne.

Mer informasjon om grunnskoleopplæring for voksne finner man på følgende lenker:

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/voksenopplaring/

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/voksenopplaring/grunnskole/

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Voksne/Udir-3-2012/

Voksne, fra og med det året de fyller 25 år, og som ikke tidligere har gjennomført videregående opplæring, kan ha lovfestet rett til videregående opplæring tilrettelagt for voksne (komprimerte opplæringsløp). Retten gjelder voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som tidligere ikke har gjennomført videregående opplæring. Alle voksne som, etter søknad, er tatt inn til videregående opplæring, har rett til å fullføre opplæringsløpet.

I Nord-Trøndelag har vi lang og bred erfaring med videregående opplæring tilrettelagt for voksne, og de siste årene har det vært store muligheter for opplæring innen en rekke utdanningsprogram.

Mer informasjon om rettigheter, søknadsprosess og organisering finner man på følgende lenker:

https://www.vilbli.no/nb/nb/no/voksenrett-lovfestet-rett-for-voksne/a/025154/
http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/utdanning/Documents/Voksenopplæring/Faktaark%20om%20voksenopplæring.pdf

Kontakt

For mer informasjon og for å søke om grunnskoleopplæring for voksne ta kontakt med enhetsleder Macumbe Abe’a Eninga på e-posten: macumbe.eninga@namsskogan.kommune.no eller mobilnummeret 481 75 974.

Sist endret 07.12.2017
Fant du det du lette etter?