RÅD OG INFORMASJON OM KORONA

Medvirkning

Medvirkning og involvering

Bli med å påvirke Namsskogans utvikling ved å sende inn innspill til kommuneplanens samfunnsdel og/eller til omstillingsprosessen. 

Frist 16. august 2020. 

Har du forslag til hvordan vi kan bruke ressursene mer effektivt, og samtidig opprettholde et godt tjenestetilbud? Del det med oss ved å fylle ut dette skjemaet! :)  

Kommuneplanens samfunnsdel

 

Kommuneplanens samfunnsdel er vårt viktigste styringsdokument og skal fastsette langsiktige mål og strategier fram mot 2030.
Planen skal ha hovedfokus på kommunen som samfunnsutvikler, tjenesteproduksjon, barn og unge, helse og livskvalitet. 

Vi har laget et grunnlagsdokument som skisserer forskjellige utfordringer vi står ovenfor i Namsskogan kommune. Grunnlagsdokumentet kan leses her.  (PDF, 631 kB)

Her kan du lese dokumentet som benyttes i presentasjonen.  (PDF, 2 MB)

 Skjema for innspill

Omstillingsprosess

 

I denne filmen orienterer rådmann Mildrid Hendbukt-Søbstad om omstillinggsprosessen og litt om forslag som er kommet inn fra ansatte og ledelsen i Namsskogan kommune.

Har du forslag til hvordan vi kan bruke ressursene mer effektivt, og samtidig opprettholde et godt tjenestetilbud? Kom med innspill: 

Skjema for innspill 

Presentasjonen rådmannen benytter i filmen kan du se her.  (PPT, 767 kB)

 

Kraftinntekter

 

Kraftinntekter er et komplekst tema. I denne filmen forklarer ordfører Stian Brekkvassmo sammenhengen mellom kraftinntekter og andre skatteinntekter, og hvilke formål pengene går til. 

 

Skjema for innspill 


 

Til toppen